cuidubble
cuiservices
twocats

 

norwayflag

 

 

 


  Flag and country information - Kingdom of NORWAY

  Area - 387,000 sq km / 149,421 sq ml
  Capital - Oslo
  Language - Norwegian
  Currency - Norwegian Krone
  Population - 4,546,123

  Associations, Clubs, Ring

  FIFe National Breed Clubs

  Norske Rasekattklubbers Riksforbund

  NRR er en sammenslutning av rasekattklubber i Norge og er tilsluttet det internasjonale forbundet Fédération Internationale Féline (FIFe). Mer en 30 land er tilsluttet dette forbundet. Hvert medlemsland plikter å følge de statutter og lover som forbundet vedtar. Dette gjelder blant annet reglement for utstillinger, dommere og stambokføring. I tillegg til disse lovene har hvert medlemsland sine egne lover som dog ikke kan stride mot forbundets, men som er innført for å dekke lokale forhold. Slike lover kan for NRRs vedkommende eksempelvis gjelde import av katter der statlig norsk lovverk og karantenebestemmelser må følges.

  NRRs generalforsamling er NRRs øverste myndighet. Den består av delegater fra medlemsklubbene og det valgte styret. Her vedtas lokale lover/regler, handlingsplaner og saker angående økonomi og budsjetter. I tillegg velges styremedlemmer og delegater til FIFé´s generalforsamling og medlemmer til arbeidskomiteer.

  Read More: http://www.nrr.no/page.php?pageid=89

  Agderkatten

  er Aust-Agders eneste klubb for katteinteresserte. Holder til i Arendalsområdet. Info om Arendal finner du her og her Som det fremgår av navnet er det en klubb ikke bare for såkalte rasekatter, men i høy grad også for huskatter.

  Agderkatten

  ble stiftet 3. juli 1989. Den ble godkjendt i NorskeRasekattklubbers Riksforbund på dennes generalforsamling i februar 1990. NRR er en landsomfattende organisasjon for landes 40 lokale katteklubber. I dag er det på landsbasis over 5000 medlemmer. NRR er igjen tilsluttet FIFè, Federation Internationale Feline D'Europe.

  Agderkatten

  vil arbeide for et sundt kattehold, et aktivt kattemiljø, for at ikke mishandling av katter og andre dyr skal skje, for at alle skal få en positiv holdning til kattens egenart og adferd og for en bedring av rasene.

  Agderkatten

  har medlemmer som er opptatt av katten og som på en positiv måte vil verne om vårt mest utbredte husdyr. Det finnes 760 varianter av katten.

  Find Out More: http://www.agderkatten.no/?side=agderk

  To Top

  Norwegian Cat Clubs

  NORSKE KATTEKLUBBER ONLINE

  BERAK - Velkommen til Bergen rasekatt klubb, BERAK, sin hjemmeside. Vi er en klubb for alle som er glad i katter, uansett hvilken rase den er og om den har stamtavle eller ikke. Huskatteiere er hjertelige velkommen til klubben vår og det finnes faktisk en egen klasse for huskatter på alle norske utstillinger. BERAK ble stiftet 1. november 1956, og er med dette Norges nest eldste rasekattklubb.

  Read More: http://www.geocities.com/Petsburgh/4666/

  BURAK - http://www.burak.no/ - Under Construction


  LIRAK- Lillestrøm Rasekattklubb eller Lirak som den vanligvis omtales ble stiftet i 1979 og teller i dag godt over hundre hovedmedlemmer. Klubben administreres av et styre, men den daglige driften besørges av vår sekretær.

  Klubben er tilknyttet Norske Rasekattklubbers Riksforbund (NRR) og der igjennom Fédération Internationale Féline (FIFe). Den er først og fremst en klubb for Romeriksområdet, men har også medlemmer fra andre deler av landet.


  Read More: http://www.lirak.net/omlirak.php

  To Top

  Norsk Huskattforening

  ble stiftet i Trondheim 8. februar 1982, og har siden jobbet for katter og katteeiere. Vi har medlemmer over hele landet, og medlemstallet vokser.

  Vi er primært en forening for folk med vanlig huskatt, men har også rasekatteier som medlemmer. Vi er opptatt av kattens status og kattens ve og vel i vårt samfunn, og jobber aktivt i forhold til myndigheter, media og kattemiljøer.

  Read More: http://home.no.net/huskatt/

  Den Norske Perserrings

  målsetninger er:

  • å fremme interesse og kunnskap om avl og oppdrett av sunne og friske katter
  • å være en organisasjon hvor mennesker med felles interesser kan utveksle erfaringer og kunnskap
  • å være en høringsinstans i spørsmål som spesielt angår vår rase
  • å være aktive med å spre informasjon om vår fantastiske rase

  Den Norske Perserring gir ut 3 medlemsblader hvert år
  Den Norske Perserring ble stiftet 15.09.1993 av Mai Thomsen & Jannikke M. Orø.

  Read More: http://www.dennorskeperserring.com/

  Katteklubben Ishavskatten

  Har du lyst å bli medlem i katteklubben Ishavskatten ? - Da kan du ta kontakt med sekretær Reidun Rønne tlf. 77 68 79 04, eller med kasserer Beathe Sivertsen tlf. 77 61 83 22

  Read More: http://home.no.net/vravik/katteklu.htm

  Hålogaland katteklubb

  Read More: http://www.halogalandkatten.no/index.html

  Hansakatten -

  Vi ønsker at Hansakattens nye sider skal være 'medlemsinspirerte'
  så har du tanker, ideer til siden, tema etc -kontakt Webmaster.

  Hansakatten ble stiftet 1.Desember 1986 og opptatt som medlem i
  Norske Rasekattklubbers Riksforbund (NRR) 14.Februar 1987.
  Hansakatten er en av to klubber i Bergensområdet og har siden
  starten i 1986 vokst seg til å bli Norges nest største katteklubb.
  Hansakatten er i k k e en klubb forbeholdt rasekatter ;
  men en klubb hvor alle seriøse katteintresserte er velkommen

  - enten de er eier av 'gatas skrekk' eller den 'flotteste rasekatt'.

  Klubbens formål er :

  - å fremme interesse og kunnskap om katten.
  - å informere om avl, hold og oppdrett av sunne og friske dyr.
  - å arrangere utstillinger og andre sammenkomster (møter/kurs etc).

  Hansakatten arrangerer medlemsmøter en gang i måneden,
  hvor vi kommer sammen for å hygge oss ved å 'snakke katt' / temakvelder.
  Se Møter / Aktiviteter for mer informasjon om neste møte, sted, tema . .

  HANSAKATTENS LEDER
  Brith Ediassen.
  Trossavika. 41.
  5365 TURØY
  Tlf:
  56335451 / 40489848

  Read More: http://www.hansakatten.com

  To Top

  Gisund Katteklubb

  Read More: http://www.gisundkatteklubb.com/

  Fossekatta - Hønefoss og Omegn Katteklubb.- Vi er en katteklubb for alle katteinteresserte og alle katteraser, inklusive huskatter.

  Fossekatta er tilsluttet Norske Rasekattklubbers Riksforbund

  Read More: http://www.fossekatta.no/

  Rogaland Rasekattklubb - Ønsker du å bli medlem i Rorak
  Ta da kontakt med Åge Pedersen på mail age.pedersen@lyse.net
  Eller telefon:51541867

  Read More: http://www.rorak.no/info.htm

  SØRAK - Sørlandets Rasekattklubb

  ØNSKER DU Å BLI MEDLEM?

  Vi er stolte over å kunne si at vi arrangerer årlig 1-2 utstillinger i SØRAK´s regi, Sørlands-
  mesterskapet i mars, og Internasjonal utstilling i August. I tillegg mottar våre medlemmer Aristokatt fra NRR og Katt-i-Sr fra SØRAK. Følg med, mer info om aktiviteter vil bli lagt ut.

   

  Read More: http://www.soerak.org/

  Østfoldkatten

  Østfoldkatten er en klubb for alle kattevenner og formålet er å fremme kjennskap til kontrollert rasekattavl samt å arbeide for å høyne kattens status i samfunnet. Som medlem får man vårt flotte medlemsblad "Klorebrettet", samt "Aristokatt", utgitt av NRR, 4 ganger i året. Klubben har medlemsmøter hver måned, og arrangerer en internasjonal utstilling årlig, som alltid er en av Norges største katteutstillinger.

  Read More: http://home.no.net/okatten/

  To Top

  Vikingkatten

  Vikingkatten er en katteklubb for alle katteraser. Huskatter er også hjertelig velkommen.
  Vi er tilsluttet NRR- Norske Rasekatters Riksforbund-
  som igjen er tilsluttet FIFe.

  Read More: http://www.vikingkatten.com/

  Polarkatten - For de som har sett Polarkattens logo så vet de at klubben ble stiftet i 1980 og samtidig ble de opptatt i Norske Rasekattklubbers Riksforbund (NRR). Etter en stund ble den liggende på is, årsaken vet jeg ikke.
  Den protokollen jeg har, starter med at klubben ble så blåst til liv igjen den 4.februar 1987
   
  Read More: http://www.polarkatten.com/

  Sunnmørskatten - Sunnmørskatten ble stiftet i 1984 og er en av ca. 30 katteklubber i Norge som er tilsluttet Norske Rasekatters Riksforbund, NRR. Via NRR er vi medlem i det verdensomspennende forbundet FIFé.

  De fleste av Sunnmørskatten's medlemmer holder til på, og rundt Sunnmøre. Vi er en forholdsvis ”liten” klubb, noe som betyr at hvert medlem betyr mye, enten du velger å være aktiv eller bare er ett sosialt lyspunkt.

  Utover å fremme medlemmers interesse, har klubben som mål å spre informasjon om katter og kattehold i håp om å høyne kattens status i samfunnet.

  Read More: http://www.sunnmorskatten.com/klubben.htm

  Smaalenene Katteklubb - Mange har derfor latt seg fascinere av dette gåtefulle, selvgode dyret. Noen har meldt seg inn i en katteklubb for å få vite mer ! I Norge er det over 35 katteklubber tilsluttet Norske Rasekattklubbers Riksforbund (NRR). For deg som bor i Indre Østfold er SMAALENENE KATTEKLUBB det naturlige valget. Klubben ble stiftet 14. januar 1992, og opptatt i NRR samme år. I dag har vi ca. 120 medlemmer.
  Klubben har til oppgave å spre informasjon om katter og kattehold for derigjennom bl.a. å høyne kattens status i samfunnet vårt. Som alle dyreforeninger innser vi nødvendigheten av å fremme våre venner dyrenes interesser i en verden der asfalt, glass, stål og betong valser ned alt som ikke tjener «frem-skrittet». Klubben vår ser på katten som en myk verdi det er vel verdt å ta vare på. Nå mer enn noensinne

  Read More: http://home.online.no/~rsvensse/smaalen2.html

  Raseringer

  Raseringer er klubber som ofte er uavhengige av noe bestemt forbund, arrangerer hobbyutstillinger som ikke gir sertifikater eller poeng i Årets Katt-konkurransene, arbeider for å spre kunnskap om den spesielle rasen, er kontaktpunkt for kattungekjøpere.

  Maine Coon-ringen Norge - Maine Coon rasering - http://home.no.net/mcoring/
  Maine Coon Lovers and Breeders - Maine Coon rasering - www.mcoloversandbreeders.com/
  Norske Birmavenner har Hellig Birma som sin favoritt
  - http://home.c2i.net/birmavenner/
  Norsk Skogkattring - vår egen nasjonale katterase - www.skogkattringen.no/
  Sibirkattens venner - www.sibirkatt.org/
  Den Norske Sibirkatt - www.sibirkatt.info/
  Koratringen Korat- lykkekatten fra Thailand - www.koratringen.com/
  Bengalkatt - ingen egen norsk rasering ennå, men det er noen lenker her - www.bengalkatten.nu/
  Cobbykatten - Britisk Korthår Ringen - www.cobbykatten.net/
  Brittevennen - Britisk Korthår - www.brittevennen.com/
  (N) Ocikatt - Norsk Ocikattring - www.oci.no/joomla/
  Abyssiner og Somali, et nettsted for disse to søster-rasene - www.home.no/somali-abyssiner

  To Top

Important!
Please read the disclaimer
 1996 - 2010 Cats United International All rights reserved