cuidubble
cuiservices
twocats

 

polandflag

 

 

 


  Flag and country information - Republic of POLAND

  Area - 312,683 sq km / 120,628 sq ml
  Capital - Warsaw
  Language - Polish
  Currency - Zloty
  Population - 38,622,660

  Associations, Clubs, Rings

  FIFe National Breed Clubs

  Stowarzyszenie Koty Rasowe

  Informujemy, żze Stowarzyszenie nasze nie honoruje rodowodów wystawianych przez Stowarzyszenie "Polskie Koty Rasowe". Organizacja ta działla na podstawie nieaktualnego wpisu do Krajowego Rejestru Sąadowego.W skłladzie zarząadu znajdująa sięe nazwiska naszych człlonków, którzy nie sąa ani w zarząadzie, ani NIE SĄA CZŁLONKAMI tej organizacji.

  Prosimy nie utożzsamiaćc naszego
  STOWARZYSZENIA "KOTY RASOWE"
  z organizacjąa
  "POLSKIE KOTY RASOWE"
  GDYBY MIELI PAŃNSTWO PYTANIA LUB WĄATPLIWOŚSCI
  PROSIMY O KONTAKT Z NAMI TEL. 0-22 825 31 47 LUB

  nasz adres
  00-621 Warszawa,
  Boya-Zelenskiego 4,
  skrzynka pocztowa 72A,
  tel/fax +48 22 825 31 47
  biuro@skr.org.pl

  Read More: http://www.skr.org.pl/index.php

  To Top

Important!
Please read the disclaimer
 1996 - 2010 Cats United International All rights reserved