cuidubble
cuiservices
twocats

 

swedenflag

 

 

 


  Flag and country information - Kingdom of SWEDEN

  Area - 450,000 sq km / 173,745 sq ml
  Capital - Stockholm
  Language - Swedish
  Currency - Krona
  Population - 8,878,085

  Associations, Clubs, Ring

  FIFe National Breed Clubs

  Kattförbundet SVERAK
  Sveriges Kattklubbars Riksförbund - för katten sedan den 19 maj 1955

  Read More: http://www.sverak.se/SVERAK/Kattklubb/index_kattklubb.htm

  Absolut Kattklubb med Abessinier och Somalis i Focus (Region Norr)

  Hösten 1999. Jag och Kristin Stenmark kände båda att vi ville utveckla marknadsföringen av våra raser och öka kontakterna mellan uppfödare och andra kattägda. Vi hade varit redaktörer (inte samtidigt) för Aby & Somaliringens tidning och började fundera på ett samarbete i någon form kring abessinier och somali. Vi hade viljan att göra något, men visste inte hur.

  Efter några telefonsamtal och lite e-postande slängde en av oss ur sig idén att vi kanske skulle starta en SVERAK-ansluten klubb. Både hade vi erfarenhet från andra SVERAK-anslutna klubbars styrelser, så vi visste vad vi gav oss in i. Tanken grodde och efter lite funderande började vi diskutera formerna. Jag hade varit med om att starta en liknande klubb några år tidigare och visste vad som krävdes för att komma igång. Stadgar och ekonomi var de första formella frågorna. För att klara det ekonomiskt räknade vi ut att vi behövde vara minst 20 medlemmar

  Read More: http://www.absolutkattklubb.se/

  Alfakatten (Region Stockholm)
  Read More: http://www.alfakatten.se/

  Amica Kattklubb (Region Sydost)
  Read More: http://www.amicakattklubb.se/

  Kattklubben Art Deco - Devon Rex och Cornish Rex

  Art DeCo är snart 15 år gammal SVERAK-ansluten klubb med ca. 75 medlemmar (31 december 2004). Första mötet ägde rum den 31 mars 1991. Klubben bildades pga. ett behov av en rasorienterad klubb som kan ge frågor som berör Rexkatter en större tyngd inom SVERAK.
  Read More: http://www.artdeco.nu/

  To Top

  Arctica (Region Mitt)

  Kattklubben Arctica är Sveriges nordligaste kattklubb med huvudsäte i Boden. Vi har ca 50-talet medlemmar runt om i Norrbotten.

  Read More: http://kattklubbenarctica.se/

  Art Deco (Region Stockholm)

  Billingebygdens Kattklubb (Region Sydväst)

  Blekinge Kattklubb
  C/oEwa Larsson
  Bodarp 1268
  283 95 Visseltofta
  tfn: 0479-402 43

  BKK arbetar bland annat för att förbättra kattens status. Vi vill genom utställningar sprida kunskap om katten som sällskapsdjur. Vi arbetar för att bekämpa djurplågeri och att alltid se till kattens bästa.

  BKK´s medlemmar har rätt till att ställa ut sina katter på utställningar i Sverige och Norge. Detta gäller både raskatter och "vanliga huskatter"

  BKK arrangerar också olika kurser - som exempelvis trim- och uppfödarkurser. På en trimkurs får du tips både för att hålla din katt vardagsfin, och att göra katten riktig vacker inför en utställning. Uppfödarkursen ger dig råd om hur du tar hand om din dräktiga hona och hur du hjälper kattungar till världen.

  Read More: http://bkk.info.se/

  Birka, Skogskattklubben (Region Stockholm)

  Björkstakatten (BJK) (Region Norr)

  grundades 1985 i Umeå och är en av ca 50 klubbar runt om i landet som är anslutna till Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK). SVERAK är i sin tur anslutet till det europeiska förbundet Féderation Internationale Féline (FIFe).

  BJKs målsättning är bland annat att höja kattens status, informera allmänheten om god katthållning, ha god kontakt med kattklubbar inom och utanför Sverige samt förhindra och motarbeta djurplågeri. Genom utställningar och klubbverksamhet vill vi vidga intresset för och förståelsen för katten som husdjur.

  Read More: http://www.bjorkstakatten.nu/bjorkstakatten/

  Bohuskatten

  Föreningen Bohuskatten (FBK) samarbetar med Nordiska Independent
  och även med andra oberoende kattklubbar/organisationer.

  FBK driver en målmedveten avel för att förbättra raskatten både exteriört och temperamentsmässigt.
  Vi anser att det är viktigt att vi får fram sunda och trevliga sällskapsdjur som är uppfödda i hemmiljö.
  FBK säger nej till uppfödning i rent och uppenbart profitsyfte.

  Read More: http://www.bohuskatten.com/

  To Top

  Föreningen Boråskatten (Region Sydväst)

  Våra huvudändamål är att:

  arbeta för vidgad förståelse och uppskattning av katten som sällskapsdjur
  verka för att ständigt öka kattens status i samhället
  aktivt motverka alla missförhållanden inom katthållning
  på olika sätt informera medlemmarna om aktuella händelser som rör kattsporten

  Föreningen Boråskatten är ansluten till SVERAK, Sveriges Kattklubbars Riksförbund och därigenom till världsförbundet Fédération Internationale Fèline (FIFe)

  Read More: http://www.boraskatten.nu/

  Calmare Kattklubb (Region Sydost)

  Calmare kattklubb är ansluten till SVERAK

   *Att arbeta för ökad förståelse för katt som sällskapsdjur

   *Att motarbeta förekomsten av sommarkatt, allt djurplågeri samt onödiga djurförsök

   *Att samarbeta med likasinnade organisationer för att tillvarata kattens intresse.

  Våra medlemmarna kommer mest från östra Småland. Vi arrangerar internationella utställningar & klubbmästerskap i Kalmar. Vill du ställa ut din katt - raskatt som huskatt - erbjuder vi service och ger den information du behöver innan utställningen. Förutom att ge service till alla medlemmar med raskatt är en annan viktig del av klubbens verksamhet att även främja huskattens intresse.

  Read More: http://www.calmarekk.se/

  City Cat Club (Region Stockholm)

  Read More: http://www.citycatclub.com/

  DackeKatten (Region Sydost)

  Vi är anslutna till
  SVERAK - Sveriges Kattklubbars Riksförbund som ingår i
  FIFe - Fédération Internationale Féline och har samarbete med
  CFA - Cat Fanciers of America i USA och
  GCCF - Greater Council of Cat Federation i Storbritannien.

  Dackekatten anordnar
  Medlemsträffar ca 6 - 8 gånger per år, både i Jönköpings- och Växjötrakten. Informations- och introduktionsträffar för dig som vill ställa ut din katt, för både erfarna uppfödare och för dig som nyss köpt katt. Kurser i allt som rör katt. Kattutställningar, allt från små mysiga hobbyutställningar till klubbmästerskap och stora internationella utställningar.

  Read More: http://www.dackekatten.org/

  To Top

  Dalälvskatten Region Mitt)

  bildades den 6 november 1983 och vårt upptagningsområde är Dalarna, men vi har också medlemmar från andra delar av landet. För närvarande har Dalälvskatten cirka 225 medlemmar.

  Som huvud/juniormedlem i Dalälvskatten får du:

  ställa ut katt på SVERAK och independent utställningar.
  registrera kattungar.
  SVERAKs tidning Våra Katter sex gånger per år.
  vår klubbtidning, Dalälvskatten, fyra gånger per år.
  stå med som uppfödare på denna hemsida.
  möjlighet att annonsera dina kattungar i vår tidning, på denna
  hemsida och via vår kattungeförmedlare Ewa Jansson.
  ge information om din avelshane i vår tidning och på denna hemsida.
  och sist men inte minst träffa likasinnade som är intresserade av katter.

  Read More: http://www.dalalvskatten.se/

  Elfsborgskatten (Region Sydväst)

  Välkommen till en växande klubb för alla som älskar katter!
  Elfsborgskatten(ELK) är en kattklubb i västra Sverige och har sitt säte i Västra Götalands län.

  Föreningens målsättning är att:

  - verka för förståelse för och uppskattning av katten.

  - arbeta för god katthållning.

  - vägleda kattägarens intresse för katten.

  - förhindra och motarbeta vanvård och djurplågeri.

  Read More: http://www.elfsborgskatten.se/

  Föreningen Adelkatten (Region Sydväst)

  Föreningen Mästerkatten (Region Skåne)

  Fräsets Kattklubb (Region Mälardalen

  är en relativt nystartad kattklubb sedan 2004 och har sitt säte i Uppsala. Vi har för närvarande ca 160 medlemmar. Fräset är en SVERAK ansluten klubb, vilket är en förkortning av Sveriges Kattklubbars Riksförbund. SVERAK i sin tur består av ca 50 anslutna klubbar med geografisk spridning i Sverige.

  Read More: http://www.fraset.se/

  Gästrikekatten

  FGK står för föreningen Gästrikekatten och är den nordligaste IDP - föreningen i Sverige. Föreningen startade 1983 och har alltså firat 20 - årsjubileum.

  FGK är en av The Independent Cat Clubs of Europe

  Read More: http://hem.bredband.net/gastrikekatten/stora.htm

  GÖTEBORGS RASKATTKLUBB GRK (Region Sydväst)

  Klubbens syfte är att;

  • öka kattens status.
  • verka för ett sunt och rastypiskt inriktat avelsarbete inom kattsporten.
  • nationellt och internationellt sammansluta kattägare och övriga för kattdjuren intresserade personer.
  • verka för vidgad förståelse och uppskattning av katten som sällskapsdjur, genom samarbete med myndigheter, institutioner och övriga för katten intresserade föreningar

  Read More: http://gbgrk.se/

  Hallandskatten

  FHK är en ideell förening där alla kattvänner är välkomna som medlemmar vare sig du äger katt eller ej.
  Förutom att vi arrangerar en eller två internationella kattutställningar per år så har vi mycket annan verksamhet.

  * Vi arrangerar en eller flera huskattsbedömningar per år.
  * Vi arbetar med att höja kattens status och därigenom få stopp på ”Sommarkattseländet”.
  * Vi ger ut medlemsbladet ”Fräset” fyra gånger om året.
  * Vi har propaganda/hobbyutställningar varje år, där vi låter katterna tävla om bland annat längsta morrhår, yvigaste svans, blåast ögon och roligaste färgteckning.

  Read More: http://hallandskatten.com/index1.htm

  Hälsingekattens (Region Mitt)

  Att förhindra och motarbeta djurplågeri
  Att verka för bättre förståelse och uppskattning av katten genom
  information och propaganda kring katter
  Att arbeta för kattens riktiga omsorgsfulla vård
  Att genom klubbverksamhet, utställningar och på andra sätt vidga intresset för katter som
  hus- och sällskapsdjur
  Att tillvarataga kattägares intresse i allmänhet och ovannämnda syften i görligaste mån
  söka kontakt och samarbete med likande klubbar i in- och utlandet

  Read More: http://www.halsingekatten.nu/

  To Top

  JÄRVA KATTKLUBB (Region Stockholm)

  är ansluten till SVERAK, Sveriges Kattklubbars Riksförbund. SVERAK är i sin tur anslutet till FIFe, Féderation International Féline d'Europé, dit även de flesta europeiska länder hör.

  Read More: http://www.jarva.nu/

  Karlstad Kattklubb (Region Nordväst)

  bildades 1968 och verkar för att öka förståelsen för katten som husdjur. Den är ett sällskapsdjur av rang, väl värd att vårda och respektera.

  Read More: http://hem.passagen.se/karlstads.katt.klubb/

  Katt I Väst

  Read More: http://hem.passagen.se/kiv/

  Katten och Jag (Region Stockholm)

  Kattklubben Fyrstad

  Vi har lämnat Sverak och är nu medlemmar i Nordiska Independent

  Read More: http://www.kattklubbenfyrstad.se/

  Kattklubben Klöset (Region Mälardalen

  Read More: http://www.kloset.se/

  Linköpings Kattklubb (Region Sydost)

  Öka förståelsen för katten som husdjur.
  Samarbeta med andra organisationer för att motverka djurplågeri, sprida kännedom om god katthållning och öka intresset för katten.
  Arbeta för seriös uppfödning i hemmamiljö.
  Propagera för kastrering av hon- och hankatter som inte ska användas i avel.
  Arbeta för att katten i tätbebyggelse ska vara innekatt. Lösdrivade katter väcker irritation hos kringboende och far själva illa.
  Medverka till öka forskning om kattens olika sjukdomar.
  Arbeta för gemenskap kattägare emellan.

  Read More: http://www.linkkatt.se/

  Medelpads Kattklubb (Region Mitt)

  Medelpads kattklubb huvudsakliga syfte och målsättning är:

  Att förhindra och motarbeta djurplågeri,
  vilket bland annat innefattar onödiga och plågsamma djurförsök.

  Att på olika sätt verka för att kattens värde, status och rättigheter skall bli jämställt med övriga sällskapsdjur,
  vilket innebär att vi bland annat tar avstånd ifrån att katter/kattungar bortskänkes via annons.

  Att arbeta för kattens rätta och omsorgsfulla vård,
  vilket innefattar allt inom begreppet "katthållning". Katter liksom övriga sällskapsdjur skall omhändertagas och vårdas med känsla, kunnighet och ansvar. Kattägare som bor inom tätbebyggda bostadsområden skall hålla katten inomhus. Om katten vistas utomhus skall det vara under uppsikt. Kattägare som inte skall ägna sig åt planerad avel skall även ansvara för att katten kastreras/steriliseras vid könsmogen ålder

  Read More: http://mekkattklubb.atspace.com/index.htm

  Mellan Svenska Kattklubben (Region Mälardalen

  MellanSvenska Kattklubben bildades 1964 och har sitt säte i Eskilstuna. Om du vill veta mer om vad som hänt fram till nu kan du läsa vår historia lite längre ner på sidan. MSK är ansluten till SVERAK som i sin tur är anslutet till FIFe. Klubben har cirka 150 medlemmar som är utspridda över hela landet men främst i Eskilstuna och övriga mälardalsområdet. MellanSvenska Kattklubbens syfte är: Hjälpa anslutna medlemmar i deras arbete inom katthobbyn.
  Befrämja ständig förbättring av kattaveln.
  Genom utställningar sprida kännedom om katten, dess olika raser och skötsel.
  Arbeta för att öka intresset för katten som sällskapsdjur.
  Sträva efter ett gott samarbete med andra föreningar inom katthobbyn.

  Read More: http://www.mellansvenskakattklubben.se/

  Min Kattklubb (Region Skåne)

  Mälarkatten (Region Mälardalen

  Mälarkatten är kattklubben för alla kattvänner! Hos oss är alla katter välkomna, raskatter som huskatter, och även om du inte själv har någon katt kan du ha glädje av att vara medlem hos oss.

  Mälarkatten startades 1978 och är medlem i SVERAK, som är Sveriges kattklubbars riksförbund.

  Det innebär att du som klubbmedlem får ställa ut din katt på utställningar och även avla på dina raskatter enligt SVERAKs stadgar och regler. Du får även SVERAKs medlemstidning "Våra Katter" där du kan läsa om allt vad utställningar, avel, kattraser och kattmänniskor heter.

  Klubben har under åren arrangerat 11 internationella kattutställningar.

  Read More: http://www.malarkatten.se/klubben.htm

  Mästerkatten

  Genom ett medlemskap i Föreningen Mästerkatten får du inte bara möjlighet att lära dig mer om katten, du kommer också att inbjudas till våra medlemsträffar där vi samlas och har trevligt tillsammans och blir informerade om något spännande.

  Read More: http://www.masterkatten.com/

  Nerikes Kattklubb (Region Nordväst)

  Nerikes Kattklubb bildades 1967 och hette från början
  Nerikes Raskattklubb. Medlemsantalet är idag ca 600 och
  därmed är klubben den största kattklubben i Sverige

  Read More: http://www.nerk.se/

  Norrskenskatten (Region Norr)

  Du är mycket välkommen till Norrskenskatten - Norrbottens största kattklubb, med ca 150 medlemmar (2005). Klubben har ingen egen lokal, så träffarna sker på lite olika ställen.

  Huskattägare som raskattägare, alla är lika välkomna! Du behöver inte vara intresserad av kattutställning eller avel, huvudsaken är att du tycker katter är det bästa som finns!

  NOS strävar efter att ha minst ett par medlemsmöten per år, att visa upp katter på kattens dag, samt arrangera en internationell kattutställning,

  Read More: http://norrskenskatten.atspace.com/nos.htm

  Oci Cat Club (Region Sydväst)

  Oci Cat Club är en klubb som värnar om kattrasen Ocicat och har medlemmar över hela landet. Klubben är öppen för alla kattälskare och ocicat-ägare speciellt. Gå in under Medlemsskap för att läsa mer om hur just du kan bli medlem. Som huvud- och familjemedlem i klubben kan du registrera kattungar och ställa ut på utställningar med din katt arrangerade av SVERAK och FIFe.

  Read More: http://www.ocicats.se/occ/index.htm

  Perserkatten (Region Stockholm)

  Perserkatten är en SVERAK-ansluten klubb som bildades 1960.

  Read More: http://www.perserkatten.se/

  Ras och Huskatten (Region Sydväst)

  Ras och HusKatten är kattklubben för dig som har katt, oavsett om det är en huskatt eller en raskatt. Klubbens intentioner är att alla katter har lika stort värde. En huskatt älskas lika mycket av sin husse eller matte som en raskatt görs av sin.

  Bland klubbens aktiviteter kan alla förhoppningsvis hitta något som intresserar, hittar inte just du den aktivitet som intresserar dig så är det bara att kontakta styrelsen.
  Det är medlemmarna som är klubben och därför de som bestämmer vilka aktiviteter vi skall ha.

  Read More: http://www.rhkb.com/

  Ryssfolket (Region Stockholm)

  Siameslinjen (Region Stockholm)

  Hos oss är intresset fokuserat på de orientaliska kattraserna: Siames, Foreign White, Balines samt Orientalisk korthår/långhår.

  Det är hos oss som Du finner det mesta om dessa underbara raser. Aktuella nyheter, uppfödare, kattungar, avelshanar och vackra bilder. En komplett sida för Dig som älskar siamesen och dess nära släktingar. När Du väl är klar med samtliga sidor, kommer Du med all säkerhet att känna en stor längtan till att vilja ansluta Dig till oss. Då är Du varmt välkommen att kontakta någon ur vår styrelse, som alltid är redo att informera och hjälpa nya som gamla medlemmar tillrätta. Det är tack vare alla våra medlemmar som hemsidan hålls vid liv, då det bland annat är deras information och bilder som fyller sidorna.

  Read More: http://www.deltaconnect.se/~siameslinjen/

  Skogkattklubben Birka

  Read More: www.skogkattklubbenbirka.se/

  Skånes Kattklubb (Region Skåne)

  Skånes Kattklubb har sitt säte i Lund
  Föreningen har sedan starten aktivt agerat för att höja kattens status

  Read More: http://www.skkk.se/

  Smålandskatten

  Smålandskatten är en fristående och oberoende förening som samarbetar med andra oberoende kattklubbar i Sverige och Norge. Idag finns ca tio fungerade IDP-föreningar i Sverige och några stycken i Norge. Dessutom finns i övriga Europa ett stort antal IDP-föreningar. Vi jobbar alla för kattens bästa och vill dessutom försöka höja statusen på våra
  s.k. huskatter.

  Read More: http://www.smalandskatten.se/

  Solkatten (Region Norr)

  Solkatten (SOL) ligger i Västerbotten och är Skellefteås kattklubb, den bildades 1990. Vi är närmare 120 medlemmar, som hälsar alla kattälskare välkomna, är du nyfiken?

  Read More: http://solkatten.skelleftea.org/

  SpeedCat

  Speedcat grundades 1990. SpeedCat är en ideell förening, som har sitt säte i Stockholm.

  Vi är anslutna till SVERAK (Sveriges Kattklubbars Riksförbund), vilket innebär att du som fullbetald medlem har rätt att utöva Sverak-verksamhet, vilket innefattar:

  • · Tillträde till SVERAK-arrangerade utställningar
  • · Kattuppfödning (registrering av kattungar för att få stamtavlor)
  • · Du får tillgång till Våra Katter (SVERAKs tidning)

  I vår klubb är alla katter välkomna vare sig de har stamtavla eller ej. Det finns raser representerade ur nästan alla kategorier dvs långhår, semilånghår, korthår, siam/oriental och huskatter.

  Read More: http://hem.passagen.se/speedcat/

  Spinneriet (Region Sydväst)

  Spinneriet bildades 1992 och har sitt säte i Göteborg och har drygt 450 medlemmar. Klubben är ansluten till SVERAK - Sveriges Kattklubbars Riksförbund, och därigenom till FIFe - Fédération Internationale Feline.

  Som medlem i Spinneriet får man klubbens egen tidning KattaStrofen 4 ggr/år och prenumeration på SVERAKs förbundstidning Våra Katter, som kommer ut med 6 nr/år. Under året får man inbjudningar till medlemsträffar, medlemsmatrikel, information, utställningsinbjudningar mm.
  Du får också möjlighet att annonsera Din uppfödning på Spinneriets websidor och annonsera kattungar till salu. Det går också att lägga ut avelshanar och titelkatter.

  Read More: http://www.spinneriet.se/

  To Top

  Stockholms Kattklubb (Region Stockholm)

  Klubben bildades 1946 av Iris Königsson och Irma Tingvall. Detta betyder att Stockholms Kattklubb (SK) är Sveriges äldsta kattklubb. Klubben hette då Svenska Kattklubben. Numera har vi sällskap av ett 50-tal andra kattklubbar i vårt riksförbund SVERAK (Sveriges Kattklubbars Riksförbund). SVERAK ingår i sin tur i FIFe (Féderation Internationale Féline) som fritt översatt från franska betyder "Internationella Kattförbundet".

  FIFe är en sammanslutning av riksförbund från ett 20-tal nationer. De flesta riksförbunden är europeiska, men också Malaysia, Brasilien, Singapore och Mexico är representerade.

  Read More: http://stockholmskattklubb.se/

  Storsjökatten (Region Mitt))

  Sundsvalls Kattklubb Region Mitt)

  Sundsvalls äldsta Kattklubb

  Read More: http://www.sundsvallskattklubb.se/

  Tjustbygdens Kattklubb (Region Sydost)

  SVISS

  Här kan du läsa om bl.a. Skogkattens uppkomst i
  Sverige och dess historia i Norge. Du kan hitta
  öuppfdare som säljer sina små kattungar och de
  berättar även om sina avelshanar. På sidan med
  styrelse kan du hitta samtliga styrelsemedlemmar
  och deras uppdrag och adresser.

  Read More: http://home.swipnet.se/sviss/

  Sydkatten

  Föreningen Sydkatten är en SVERAK-ansluten Skånebaserad kattklubb för alla som har intresse av katter. Oavsett om du har en raskatt eller huskatt är du lika välkommen till klubben. Sydkatten arbetar för kattens bästa, för att främja en sund avel och idkar upplysningsverksamhet. Klubben håller även kurser och föredrag samt ger ut tidningen SydkattAktuellt.

  Read More: http://www.sydkatten.nu/

  Top Cat Club (Region Stockholm)

  Som medlem i Top Cat Club erhåller du förbundstidningen Våra Katter, vårt medlemsblad Top Cat Chat och tillgång till ett aktivt föreningsliv. För alla medlemmar är det gratis att annonsera kattungar, avelshanar och omplaceringar på Top Cat Clubs hemsida. En annons i tidningen kostar 100 kronor.

  Read More: http://www.topcat.nu/

  Uppsala Kattklubb (Region Mälardalen

  Uppsala Kattklubb bildades 1970. Den första kattutställningen anordnades i Granebergsparken 1974.

  Klubben ordnar med jämna mellanrum kurser i genetik, kokardtillverkning , hur katten kan prepareras inför utställning, assistentkurser för de som presenterar katterna för domarna på utställning osv. Medlemmar är välkomna med egna förslag på ämnen till kattföreläsningar och kurser. Alla är varmt välkomna och oftast är aktiviteterna utan kostnad för UKare.

  Ett årligt och mycket uppskattat evenemang är Kattens Dag som arrangeras första helgen i december varje år. Då får medlemmarna möjlighet att få visa upp sina katter för allmänheten och andra medlemmar.

  Read More: http://www.uppsalakattklubb.se/

  To Top

  Värmlands Kattklubb (Region Nordväst)

  Värmlands Kattklubb (VÄK) är en ideell förening med ca 150 medlemmar, främst i Värmland men även i övriga Sverige. VÄK är ansluten till SVERAK, Sveriges Kattklubbars Riksförbund, och därigenom även till FIFe, Federation International de Feliné. Alla kattvänner är välkomna som medlemmar, huskatt eller raskatt (eller katt över huvud taget!) spelar ingen roll. Tillsammans blir vi starka och kan jobba för kattens bästa

  Read More: http://www.vak.cc/

  Västerås Kattklubb (Region Mälardalen

  Västerås Kattklubb är en klubb med anor. Redan 1963 grundades klubben under namnet Västerås Raskattklubb. Läs mer om detta i historiken.

  Håller du på med avel och utställning måste du vara med i en kattklubb. Kattklubben är i sin tur antingen medlem i Sverak eller en så kallad Independent-klubb. Västerås Kattklubb är organiserad i Sverak.

  Read More: http://www.kattklubben.se/

  Västsvenska Kattklubben (Anno 1950) (Region Sydväst)

  Read More: http://www.vastsvenskakattklubben.se/

  X-katten (region Mitt)

  X-katten är en ideell förening med Gästrikland och Nord-uppland som upptagningsområde men har Gävle som centrum för sin verksamhet.

  Överallt där klubbens medlemmar finns ordnas dock aktiviteter efter önskemål.

  Klubben har sitt ursprung i Dalälvskatten, efter ett beslut att dela på Dalälvskatten grundades X-Katten den 25/8 1991.

  X-Katten är ansluten till Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK) och därigenom ansluten till Federation International de Feliné (FIFe).

  Read More: http://hem.passagen.se/x-katten/

  Aedelkatten

  Föreningens ändamål är:

  • att arbeta för vidgad förståelse för och uppskattning av katten som sällskapdjur.
  • att inom sig samla enskilda medlemmar som vill arbeta för raskattens fortsatta utveckling genom anskaffande av
  • förstklassigt avelsmaterial, fortbildning genom att följa nya rön på det genetiska området samt ha en strävan att bibehålla
  • eller förbättra raskattaveln,
  • att motarbeta all avel och uppfödning som bedrivs i uppenbart profitsyfte och/eller ingen strävan att bibehålla eller förbättra rasens standard,
  • att stödja utbildningen av nya domare,
  • att lämna fortlöpande information till medlemmarna om kattens rätta vård och skötsel,
  • att verka för en aktiv utställningsverksamhet,
  • att i ovan nämda syfte, i största möjliga utsträckning samarbeta med likasinnade organisationer inom och utom Sverige,
  • allt i överensstämmelse med vad som sägs i klubbens,

  SVERAKs och FIFes stadgar

  Read More: http://www.adelkatten.nu/

  To Top

Important!
Please read the disclaimer
 1996 - 2010 Cats United International All rights reserved